İçerik

  1. Kurs Hakkında

  2. Genel Bilgilendirme

  3. Kurs Materyalleri

  4. Web Kazıma: Etik ve Yasallık

  5. Web Kazımaya Genel Bakış

  6. Kurs Değerlendirme

  1. PyCharm Kurulumu

  1. HTML Yapısı

  2. HTML Etiketleri ve Elementleri

  3. CSS ve Javascript

  4. QUIZ - HTML Temelleri

  1. XPath ve CSS Seçicilere Giriş

  2. CSS Seçiciler

  3. XPath Syntax

  4. XPath Fonksiyonları ve Operatörleri

  5. Tarayıcı Geliştirici Araçlarıyla Web Sayfalarını İnceleme

  6. QUIZ - XPath ve CSS Seçicilerin Temelleri

  1. Beautiful Soup’a Giriş

  2. Beautiful Soup’a Başlangıç: Yükleme ve Kurulum

  3. HTML'de Gezinme ve Arama

  4. HTML Öğelerinden Veri Çıkarma

  5. Bir Web Sayfasını Kazımak

  6. QUIZ - Beautiful Soup’a Giriş

  1. Selenium'a Giriş

  2. Selenium'a Başlangıç: Yükleme ve Kurulum

  3. Elementleri Bulma ve Verileri Çıkarma

  4. Elementleri Bulma (Daha İyi Yaklaşım)

  5. Elementlerle Etkileşim

  6. Scrolling ve Dropdown İçinde Scrolling

  7. Pagination

  8. Bir Web Sayfasını Kazımak

  9. QUIZ - Selenium’a Giriş

Web Scraping

 • $60.00
 • 41 ders
 • 3 saat video içeriği