İçerik

  1. Kurs Hakkında

  2. Genel Bilgilendirme

  3. Kurs Materyalleri

  1. Tavsiye Sistemleri ( Recommendation Systems )

  2. Birliktelik Kuralı Öğrenimi ( Association Rule Learning )

  3. Apriori Algoritması ( Apriori Algorithm )

  4. Apriori Nasıl Çalışır ? ( How Does Apriori Work ? )

  5. Birliktelik Kuralı Temelli Tavsiye Sistemi ( Association Rule Based Recommender System )

  6. Birliktelik Kuralı Öğrenimi ( Association Rule Learning )

  7. Veri Ön İşleme ( Data Preprocessing )

  8. ARL Veri Yapılarını Hazırlamak ( Preparing ARL Data Structures )

  9. Birliktelik Kuralları Analizi ( Association Rules Analysis )

  10. Çalışmanın Scriptini Hazırlama ( Preparing the Script of the Study )

  11. Ürün Önerme Uygulaması ( Product Recommendation Practice )

  12. Quiz - Association Rule Learning

  1. İçerik Temelli Filtreleme ( Content Based Filtering )

  2. Count Vector

  3. Metin Vektörleştirme ( TF-IDF )

  4. İçerik Temelli Tavsiye Sistemleri ( Content Based Recommender System )

  5. TF-IDF Matrisinin Oluşturulması ( Creating the TF-IDF Matrix )

  6. Cosine Sim Hesaplama ( Cosine Sim Calculator )

  7. Benzerliklerine Göre Önerilerin Yapılması ( Recommendation Based on Similarities )

  8. Çalışmanın Scriptinin Hazırlanması ( Preparation of Working Script )

  9. Quiz - Content Based Recommendation

  1. İş Birlikçi Filtreleme ( Collaborative Filtering )

  2. Item-Based Tavsiye Sistemi ( Item-Based Recommendation System )

  3. Item-Based İş Birlikçi Filtreleme ( Item-Based Collaborative Filtering )

  4. User Movie Df'in Oluşturulması ( Creation of User Movie Df )

  5. Item-Based Film Önerilerinin Yapılması ( Making Movie Recommendations )

  6. Çalışmanın Scriptinin Hazırlanması ( Preparation of Working Script )

  7. Quiz - Item Based Collaborative Filtering

  1. Kullanıcı Tabanlı İş Birlikçi Filtreleme ( User-Based Collaborative Filtering )

  2. Kullanıcı Tabanlı İş Birlikçi Filtreleme ( User-Based Collaborative Filtering )

  3. Veri Setini Hazırlama ( Data Preparation )

  4. İzlenen Filmleri Getirme Uygulaması ( Practical to Bring Watched Movies )

  5. Aynı Filmi İzleyen Diğer Kullanıcılar ( Other Users Watching the Same Movies )

  6. Benzerliklerin Belirlenmesi ( Determination of Similarity )

  7. Skor Hesaplama ( Score Calculation )

  8. Çalışmanın Fonksiyonlaştırılması ( Functionalization )

  9. Quiz - User Based Collaborative Filtering

  1. Matris Çarpanlarına Ayırma ( Matrix Factorization )

  2. Gradyan İniş ( Gradient Descent )

  3. Verinin Hazırlanması ( Preparation of Data )

  4. Modelleme ( Modeling )

  5. Model Kurma ( Model Tuning )

  6. Final Model ve Tahmin ( Final Model and Prediction )

  7. Quiz - Model Based Matrix Factorization

Introduction to Recommendation System

 • 54 ders
 • 6 saat video içeriği