Course curriculum

  1. Kurs Hakkında

  2. Kurs Materyalleri-1

  3. Kurs Materyalleri-2

  1. Giriş

  2. SQL'ın Tarihi

  3. Neden SQL?

  4. Temel Kavramlar

  5. İlişkisel Veritabanı Kavramı

  1. Kurulum Genel Kavramlar

  2. SQL Server Kurulumu

  3. SSMS Kurulumu

  1. Veri Tipleri Giriş

  2. Tamsayı Veri Tipleri

  3. String Veri Tipleri

  4. Ondalık Sayı Veri Tipleri

  5. Tarih Saat Veri Tipleri

  6. Diğer Veri Tipleri

  1. SQL Giriş

  2. Select Komutu

  3. Insert Komutu

  4. Update Komutu

  5. Delete Komutu

  6. Where Komutu

  7. And Or Operatorleri Giriş

  8. And Operatoru

  9. Or Operatoru

  10. And Or Operatorleri Birlikte Kullanım

  11. Update Delete Where Komutu Kullanımı

  12. Distinct Komutu

  13. OrderBy Komutu

  14. Top Komutu

  1. Giriş

  2. Örnek Veritabanı Tanıtımı

  3. Örnek Veritabanı Restore

  4. Aggregate Functions

  5. GroupBy

  6. Alıştırma 1

  7. Alıştırma 2

  8. Alıştırma 3

  9. Alıştırma 4

  10. Alıştırma 5

  11. Alıştırma 6

About this course

 • $40.00
 • 65 ders
 • 6 saat video içeriği

Discover your potential, starting today