İçerik

  1. Genel Bilgilendirme

  2. Sanal Makine Linki ve Kılavuzu

  3. Sanal Makine Import

  4. Sanal Makine İndirme Hata Çözüm

  5. Sanal Makine Kurulumu

  6. Kurs Materyalleri

  7. Veri Setlerine Ulaşma

  1. Temel Komutlar: pwd, ls, history, cd ve alias

  2. Değişkenler

  3. PATH Değişkeni ile Komutun Kaynağı: which ve types

  4. Grep ile Düzenli İfadeler-1

  5. Grep ile Düzenli İfadeler-2

  6. Klasör, Dosya Yaratma ve Silme: mkdir, touch, rm

  7. Dosya Kopyalama ve Taşıma: cp, mv

  8. Sed Interaktif Editör

  9. Dosya İçeriği Okuma: cat, more, less, head ve tail

  10. Standart Çıktıyı Standart Girdiye Aktarma: Pipe

  11. Standart Çıktı ve Hataları Yönlendirme: Direction

  12. Kendi Çapında Bir SQL ORDER BY: sort

  13. Dosya Sıkıştırma

  14. Dosya Arşivleme

  15. Dosya ve Dizin Arama

  16. En Popüler İki Metin Editörü: vi ve nano

  17. Dosya Sahipliği ve Erişim Yetkileri

  18. Kullanıcı Oluşturma ve Silme

  19. processes and services

  20. Bir Linux Paket Yöneticisi: yum

  21. Uygulama 1: Basic Command

  22. Uygulama 1: Basic Command Çözüm

  23. Uygulama 2: Grep

  24. Uygulama 2: Grep Çözüm

  1. İlk Script

  2. Kullanıcıdan Girdi Alma

  3. If Koşulu Oluşturma

  4. If Koşulu İçinde Dosya Durumlarının Sınanması

  5. Kontrol Operatörlerinden && ve | Kullanımı

  6. Argümanlar

  7. For Döngüsü

  8. While Döngüsü

  9. Fonksiyonlar

  10. Quiz - Temel Bash Scripting

  11. Uygulama: Temel Bash Scripting

  12. Uygulama: Temel Bash Scripting Çözüm

  1. Crontab Giriş, Cron İfadesi ve Görev Listeleme

  2. Quiz - Linux Komut Satırı ve Crontab

  3. Uygulama: Advanced Linux Komutları

  4. Uygulama: Advanced Linux Komutları Çözüm

  1. Git Giriş

  2. Proje Oluşturma ve git add Komutu

  3. commit ve checkout Komutları

  4. Github Developer Token Oluşturma

  5. Uzak Github Reposuna Gönderme ve Çekme: push ve pull

  6. Dosya ve Klasörleri Görmezden Gelme: gitignore

  7. Branches

  8. Quiz - Sürüm Kontrol Sistemi: Git ve Github

  1. PostgreSQL Giriş: Shell, Bağlantı, Veritabanı ve Tablo Yaratma

  2. CSV Dosya İçeriğini Tablo Olarak Kaydetme

  3. Quiz - PostgreSQL Temel

Production Level Data Science

 • 102 ders
 • 8 saat video içeriği

Discover your potential, starting today