Course curriculum

  1. Kurs Hakkında

  2. Genel Bilgilendirme

  3. Eğitim Tanıtımı

  4. Kurs Değerlendirme

  1. Ürün Yönetimine Giriş

  2. Proje ve Ürün Farklılıkları

  3. Dijital Ürün Geliştirme Yaklaşımları

  4. Waterfall Yaklaşım ve Stratejiler

  5. Agile Yaklaşım ve Stratejiler

  6. Okuma Önerisi

  7. QUIZ - Ürün Yönetimine Giriş

  1. Araştırma Yöntemlerine Giriş

  2. Nitel Araştırma Yöntemleri

  3. Nicel Araştırma Yöntemleri

  4. Açık ve Örtük Veri Toplama Yöntemleri

  5. Trend Analizi

  6. Paydaş Araştırması

  7. Veri Enformasyon Bilgi ve Bilgelik

  8. SWOT Analizi

  9. MoSCoW Modeli

  10. RICE Modeli

  11. Okuma Önerisi: Intercom Gözünden RICE Modeli

  12. Value vs. Effort

  13. QUIZ - Veri Işığında Ürün Geliştirme

  1. Case Study_Tanıtım

  2. Case Study_Çözüm

  1. Scrum'a Giriş

  2. Scrum'da Rol ve Sorumluluklar

  3. Scrum Ritülleri

  4. Product Backlog

  5. Theme

  6. Epic

  7. User Story

  8. Task

  9. Okuma Önerisi: Böl ve Yönet (Theme & Epic & User Story & Task)

  10. Product Roadmap

  11. Okuma Önerisi: Product Management Life Cycle

  12. Ürün Sahibinin Teknik Alet Çantası

  13. Dokümantasyon Araçları

  14. Okuma Önerisi: Dokümantasyon ama Ne ile?

  15. Ürün Sahibinin Soft Skill Becerileri

  16. Okuma Önerisi: Profesyonel Hayatın Altın Anahtarı ‘Öğrenmeyi Öğrenmek

  17. Ürün Sahibinin 1 Günü

  18. Okuma Önerisi: The Scrum Guide

  19. QUIZ - Scrum Ürün Sahipliği

  1. Sanal Product Backlog Yönetimi_Tanıtım

  2. Sanal Product Backlog Yönetimi_Çözüm

About this course

 • $149.00
 • 83 ders
 • 11 saat video içeriği

Discover your potential, starting today