İçerik

  1. Genel Bilgilendirme

  2. Kurs Materyalleri

  1. Bilgilendirme

  2. PyCharm

  3. PyCharm Windows Kurulum

  4. PyCharm Mac Kurulum

  5. Python İlk Adımlar

  6. Virtual Environment

  7. Package Management

  8. Virtual Environment & Package Management

  9. Quiz - Çalışma Ortamı Ayarları

  1. Veri Yapılarına Giriş

  2. Sayılar

  3. Karakter Dizileri (Strings)

  4. String Metodları (String Methods)

  5. Liste (List)

  6. Sözlük (Dictionary)

  7. Demet (Tuple)

  8. Set

  9. Quiz - Veri Yapıları

  1. Fonksiyonlara Giriş ve Fonksiyon Okuryazarlığı

  2. Docstring

  3. Fonksiyonların Statement Bölümleri

  4. Ön Tanımlı Argümanlar

  5. Ne Zaman Fonksiyon Yazılır?

  6. Return

  7. Fonksiyon İçerisinden Fonksiyon Çağırmak

  8. Local & Global Değişkenler

  9. Quiz - Fonksiyonlar

  1. If

  2. Else & Elif

  3. For Döngüsü

  4. Uygulama - Mülakat Sorusu Alternating

  5. Break & While & Continue

  6. Enumerate

  7. Uygulama - Mülakat Sorusu Enumerate

  8. Alternating Fonksiyonunun Enumerate ile Yazılması

  9. Zip

  10. Lambda & Map & Filter & Reduce

  11. Quiz - Koşullar & Döngüler

  1. Python Alıştırmalar - Tanıtım

  2. Python Alıştırmalar - Çözüm

Veri Bilimi için Python Programlama

 • $40.00
 • 95 ders
 • 10 saat video içeriği