Course curriculum

  1. Genel Bilgilendirme

  2. Kurs Materyalleri

  1. Sanal Makine İndirme

  2. Sanal Makine Linki ve Kılavuzu

  3. Sanal Makine İndirme Hata Çözüm

  4. Sanal Makine Kurulumu

  1. Büyük Veriye Giriş

  2. Apache Hadoop Giriş

  3. Hadoop Dağıtık Dosya Sistemi: HDFS Giriş

  4. HDFS Temel Komutlar

  5. MapReduce Giriş

  6. YARN Giriş

  7. YARN Komutları ve Resource Manager Web Arayüzü

  8. MapReduce Uygulamalı Örnek: Wordcount ile Kuruyemiş Sayma

  9. Quiz -Apache Hadoop Temel Bileşenler: HDFS, YARN ve MapReduce

  10. Case Study I: HDFS Komut Uygulaması - Tanıtım

  11. Case Study I: HDFS Komut Uygulaması - Kaynaklar

  12. Case Study I: HDFS Komut Uygulaması - Çözüm

  13. Case Study II: Apache YARN ve MapReduce ile Word Count Uygulaması - Tanıtım

  14. Case Study II: Apache YARN ve MapReduce ile Word Count Uygulaması - Kaynaklar

  15. Case Study II: Apache YARN ve MapReduce ile Word Count Uygulaması - Çözüm

  1. Hive Giriş

  2. Beeline ile Hive Bağlantısı

  3. Veritabanı Create, Describe ve Drop Komutları

  4. Tablo Create, Describe ve Drop Komutları

  5. Hive Tablosuna Elle Veri Girişi

  6. CSV Dosyasını Tablo Olarak Yüklemek

  7. Mevcut Tabloları Kullanarak Yeni Tablo Yaratma ve INSERT Operasyonu

  8. Alter Table

  9. External Tablo Yaratma

  10. Beeline ile Argüman Olarak Sorgu ve Sorgu Dosyası Kullanmak

  11. Hadoop Dünyasında Dosya Formatları

  12. Farklı Dosya Formatlarında Tablo Oluşturmak

  13. Sıkıştırma Algoritmalarını Dosya Formatlarıyla Kullanmak

  14. SQL Editörü DBeaver Giriş

  15. Partitioning

  16. Bucketing

  17. Quiz - Apache Hive: Büyük Veri Ambarı Çözümü

  18. Case Study I: Apache Hive ile Tablo İşlemleri ve Veri Manipülasyonu - Tanıtım

  19. Case Study I: Apache Hive ile Tablo İşlemleri ve Veri Manipülasyonu - Kaynaklar

  20. Case Study I: Apache Hive ile Tablo İşlemleri ve Veri Manipülasyonu - Çözüm

  21. Case Study II: Hive Partition ve Bucketing Uygulaması - Tanıtım

  22. Case Study II: Hive Partition ve Bucketing Uygulaması - Kaynaklar

  23. Case Study II: Hive Partition ve Bucketing Uygulaması - Çözüm

  24. Case Study III: Apache Hive ile FLO Veri Analizi - Tanıtım

  25. Case Study III: Apache Hive ile FLO Veri Analizi - Çözüm

  1. Sqoop Giriş ve Sqoop Eval

  2. Sqoop Import için PostgreSQL Ön Hazırlıkları

  3. Sqoop Import ile PosgreSQL Veritabanından HDFS'e Veri Transferi

  4. Sqoop Import Üzerine Yazma Seçeneği ve Password Dosyası Kullanımı

  5. Sqoop Import ile PostgreSQL Veritabanı Hive Veri Transferi

  6. Sqoop Import Sorgularında Where Cümleciği Kullanımı

  7. Sqoop Export ile HDFS PostgreSQL Veri Transferi

  8. Quiz - Apache Sqoop ile Hadoop ve İlişkisel Veritabanları Arasında Veri Transferi

  9. Case Study: Apache Sqoop ile Veri Transferi Uygulaması - Tanıtım

  10. Case Study: Apache Sqoop ile Veri Transferi Uygulaması - Kaynaklar

  11. Case Study: Apache Sqoop ile Veri Transferi Uygulaması - Çözüm

  1. Kafka Giriş

  2. Kafka Servisini Başlatma ve Durdurma

  3. Topic Yaratma, Listeleme ve Silme

  4. Kafka Console Producer ve Consumer

  5. Data Generator ile Veri Setlerini Akan Veriye Dönüştürme

  6. Consumer Group

  7. Consumer Group Lag

  8. Mesajları Anahtar (Key) ile Produce ve Consume Etme

  9. Python ile Kafka Producer Yazma

  10. Python ile Kafka Consumer Yazma

  11. Multinode Cloudera Cluster üzerinde Kafka Demosu

  12. Quiz - Apache Kafka: Gerçek Zamanlı Veri İşleme Platformu

  13. Case Study: Apache Kafka’da Veri İşleme Uygulaması - Tanıtım

  14. Case Study: Apache Kafka’da Veri İşleme Uygulaması - Kaynaklar

  15. Case Study: Apache Kafka’da Veri İşleme Uygulaması - Çözüm

About this course

 • 74 ders
 • 6 saat video içeriği

Discover your potential, starting today