Course curriculum

  1. Kurulum Dosyaları ve Kaynaklar

  2. Kurs Materyalleri-1

  3. Kurs Materyalleri-2

  4. Kurs Materyalleri-3

  1. Giriş, Veritabanı Gerçek Hayat Örneği

  2. Temel Kavramlar

  3. İlişkisel Veritabanı Kavramı

  4. 1.Bölüm Sonu

  1. Önemli Bilgilendirme!

  2. İçerik

  3. Sanal Makine Kavramı

  4. VMWare Kurulum

  5. Sanal Makine Oluşturma

  6. VMWare Tools Kurulum

  7. SQL Server 2019 Kurulum-1

  8. Fail Over Cluster Kavramı

  9. SQL Server 2019 Kurulum-2

  10. SQL Server Replication

  11. SQL Server Kurulum-3

  12. SQL Server Management Studio Kurulumu

  13. Yapılmış Olması Gerekenler

  14. 2. Bölüm Sonu

  1. SQL Connection Kavramı

  2. Veritabanı Oluşturma

  3. Tablo Oluşturma

  1. İçerik

  2. Tamsayı Veri Tipleri

  3. Metin (String) Veri Tipleri

  4. Ondalık Sayı Veri Tipleri

  5. Tarih-Saat Veri Tipleri

  6. Diğer Veri Tipleri

  7. 4. Bölüm Sonu

  1. SQL Komutlarına Giriş

  2. Select Komutu

  3. Insert Komutu

  4. Toplu Insert Uygulaması

  5. Update Komutu

  6. Delete Komutu

  7. Truncate Komutu

  8. Where Şartı Kavramı

  9. Eşittir (=), Eşit Değildir (<>) Operatörleri

  10. Where Şartı Büyük Küçük

  11. Between/ In Operatörleri

  12. Like Operatörü

  13. And/Or Operatörleri

  14. And Operatörü Uygulama

  15. Or Operatörü Uygulama

  16. Where Komutunun Update ve Delete ile Kullanımı

  17. Distinct Komutu

  18. Order By Komutu

  19. Top Komutu

  20. DDL Komutları Giriş

  21. Create Komutu

  22. Alter Komutu

  23. Drop Komutu

About this course

 • 225 ders
 • 26 saat video içeriği

Discover your potential, starting today