İçerik

  1. Kurs Hakkında

  2. Genel Bilgilendirme

  3. Kurs Materyalleri

  1. Ölçüm Problemleri ( Measurement Problems )

  2. Ürün Puanlama ( Rating Products )

  3. Ortalama ( Average )

  4. Puan Zamanlarına Göre Ağırlıklı Ortalama ( Time-Based Weighted Average )

  5. Kullanıcı Temelli Ağırlıklı Ortalama ( User-Based Weighted Average )

  6. Ağırlıklı Derecelendirme ( Weighted Rating )

  7. Quiz - Rating Products

  1. Ürün Sıralama ( Sorting Products )

  2. Derecelendirmeye Göre Sıralama ( Sorting by Rating )

  3. Yorum ve Satın Alma Sayısına Göre Sıralama ( Sorting by Comment Count or Purchase Count )

  4. Derecelendirme, Satın Alma, Yoruma Göre Sıralama ( Sorting by Rating, Comment and Purchase )

  5. Bayes Ortalama Derecelendirme Puanı ( Bayesian Average Rating Score )

  6. Karma Sıralama ( Hybrid Sorting )

  7. IMDB Film Puanlama ve Sıralama ( IMDB Movie Scoring and Sorting )

  8. IMDB Ağırlıklı Derecelendirme ( IMDB Weighted Rating )

  9. Bayes Ortalama Derecelendirme Puanı ( BAR Score )

  10. Quiz - Sorting Products

  1. Yorum Sıralama ( Sorting Reviews )

  2. Üst-Alt Farkı Skoru ( Up-Down Difference Score )

  3. Ortalama Puanı ( Average Rating )

  4. Wilson Alt Sınır Puanı ( Wilson Lower Bound Score )

  5. Örnek Uygulama ( Case Study )

  6. Quiz - Sorting Reviews

  1. AB Testi ( AB Testing )

  2. Örneklem ( Sampling )

  3. Betimsel İstatistikler ( Descriptive Statistics )

  4. Güven Aralıkları ( Confidence Intervals )

  5. Güven Aralıkları ( Confidence Intervals )

  6. Korelasyon ( Correlation )

  7. Korelasyon ( Correlation )

  8. Hipotez Testleri ( Hypothesis Testing )

  9. AB Testi ( Bağımsız İki Örneklem T Testi )

  10. AB Testi ( Bağımsız İki Örneklem T Testi )

  11. AB Testi ( Bağımsız İki Örneklem T Testi )

  12. AB Testi ( Bağımsız İki Örneklem T Testi )

  13. AB Testi ( Bağımsız İki Örneklem T Testi )

  14. İki Grup Oran Karşılaştırma ( İki Örneklem Oran Testi )

  15. İki Grup Oran Karşılaştırma ( İki Örneklem Oran Testi )

  16. İki Grup Oran Karşılaştırma ( İki Örneklem Oran Testi )

  17. İkiden Fazla Grup Ortalaması Karşılaştırma ( ANOVA-Analysis of Variance )

  18. İkiden Fazla Grup Ortalaması Karşılaştırma ( ANOVA-Analysis of Variance )

  19. Quiz - AB Testing

  1. Ölçümleme Problemleri

Ölçümleme Problemleri

 • 51 ders
 • 5 saat video içeriği