İçerik

  1. Genel Bilgilendirme

  2. Kurs Materyalleri

  1. Makine Öğrenmesine Giriş ( Introduction to Machine Learning )

  2. Değişken Türleri ( Variable Types )

  3. Öğrenme Türleri ( Learning Types )

  4. Problem Türleri ( Problem Types )

  5. Model Başarı Değerlendirme Yöntemleri

  6. Model Doğrulama Yöntemleri ( Model Validation )

  7. Model Doğrulama Yöntemleri ( Model Validation )

  8. Yanlılık-Varyans Değiş Tokuşu ( Bias-Variance Tradeoff )

  9. Quiz - Temel Kavramlar

  1. Doğrusal Regresyon ( Linear Regression )

  2. Ağırlıkların Bulunması

  3. Regresyon Modellerinde Başarı Değerlendirme ( MSE, RMSE, MAE )

  4. Parametrelerin Tahmin Edilmesi ( Ağırlıkların Bulunması )

  5. Doğrusal Regresyon için Gradient Descent ( Gradient Descent for Linear Regression )

  6. Basit Doğrusal Regresyon Modeli ( Linear Regression )

  7. Doğrusal Regresyonda Tahmin İşlemleri

  8. Doğrusal Regresyonda Tahmin Başarısı

  9. Çoklu Doğrusal Regresyon Modeli ( Multiple Linear Regression )

  10. Çoklu Doğrusal Regresyonda Tahmin İşlemleri

  11. Çoklu Doğrusal Regresyonda Tahmin Başarısı

  12. Gradient Descent ile Doğrusal Regresyon

  13. Quiz - Doğrusal Regresyon

  1. Lojistik Regresyon ( Logistic Regression )

  2. Lojistik Regresyon için Gradient Descent

  3. Sınıflandırma Problemlerinde Başarı Değerlendirme

  4. Karmaşıklık Matrisi ( Confusion Matrix )

  5. Classification Threshold

  6. ROC Eğrisi ( ROC Curve )

  7. LOG Loss

  8. Problem Veri Seti Hikayesi

  9. Keşifçi Veri Analizi ( EDA )

  10. Veri Ön İşleme ( Data Pre-Processing )

  11. Modelleme

  12. Model Başarı Değerlendirme

  13. Model Doğrulama ( Model Validation )

  14. 10 Katlı Çapraz Doğrulama ( 10-Fold Cross Validation )

  15. Quiz - Lojistik Regresyon

  1. Ev Fiyat Tahmin Modeli - Tanıtım

  2. Ev Fiyat Tahmin Modeli - Çözüm

  1. Maaş Tahmin Modeli - Tanıtım

  2. Maaş Tahmin Modeli - Çözüm

Makine Öğrenmesi

 • 115 ders
 • 12 saat video içeriği

Discover your potential, starting today