İçerik

  1. Kurs Hakkında

  2. Genel Bilgilendirme

  3. Veri Bilimi ve Yapay Zekaya Giriş

  4. Yapay Zeka Çağına Hazır Mısınız?

  5. Farklı Alanlardan Örnek Uygulamalar

  6. Görüntü İşleme Temelli Uygulamalar

  7. Yapay Zeka Çağında Hayatta Kalmak

  8. Sizi Sizden Daha İyi Tanıyan Algoritmalar

  9. Veri Bilimi ve Veri Bilimcilik

  10. Veriden Faydalı Bilgi Çıkarmak

  11. İş Anlayışı - İş Problemi

  12. Veriyi Anlamak

  13. Verinin Hazırlanması

  14. Modelleme

  15. Değerlendirme

  16. Kullanıma Sokmak

  17. Bölüm Sonu Değerlendirmesi

  18. Quiz - Veri Bilimi ve Yapay Zekaya Giriş

  1. Veri Okuryazarlığı Giriş

  2. Veri Okuryazarlığı Nedir?

  3. Popülasyon ve Örneklem

  4. Gözlem Birimi

  5. Değişken ve Değişken Türleri

  6. Ölçek Türleri

  7. Aritmetik Ortalama

  8. Medyan

  9. Mod

  10. Kartiller

  11. Merkezi Eğilim

  12. Değişim Aralığı

  13. Standart Sapma

  14. Varyans

  15. Çarpıklık

  16. Basıklık

  17. İstatistiksel Düşünce Modelleri

  18. Verinin Tanımlanması I

  19. Verinin Tanımlanması II

  20. Verinin Organize Edilmesi ve İndirgenmesi

  21. Veri Gösterimi

  22. Verinin Analiz Edilmesi ve Yorumlanması

  23. Bölüm Sonu Değerlendirmesi

  24. Quiz - Veri Okuryazarlığı

  1. Introduction to Data Science and Artificial Intelligence

  1. Modül Değerlendirme Anketi

Introduction to Data Science and Artificial Intelligence

 • Önizleme
 • 44 ders
 • 3 saat video içeriği