İçerik

  1. Genel Bilgilendirme

  2. Kurs Materyalleri

  1. Özellik Mühendisliği ve Veri Ön İşleme ( Feature Engineering & Data Pre-Processing)

  2. Aykırı Değerler ( Outliers )

  3. Aykırı Değerleri Yakalama

  4. Fonksiyonlaştırma

  5. Fonksiyonlaştırma

  6. Aykırı Değerlere Erişmek

  7. Aykırı Değer Problemini Çözme

  8. Çok Değişkenli Aykırı Değer Analizi ( Local Outlier Factor )

  9. Quiz - Outliers

  1. Eksik Değerler ( Missing Values )

  2. Eksik Değerleri Yakalama

  3. Eksik Değer Problemini Çözme

  4. Kategorik Değişken Kırılımında Değer Atama

  5. Tahmine Dayalı Atama İşlemi

  6. Eksik Verinin Yapısını İncelemek

  7. Eksik Değerlerin Bağımlı Değişken ile Analizi

  8. Quiz - Missing Values

  1. Encoding

  2. Label Encoding

  3. One Hot Encoding

  4. One Hot Encoding

  5. Rare Encoding

  6. Rare Encoding

  7. Rare Encoding Fonksiyonu

  8. Özellik Ölçeklendirme ( Feature Scaling )

  9. Özellik Ölçeklendirme ( Feature Scaling )

  10. Quiz - Encoding Scaling

  1. Özellik Çıkarımı ( Feature Extraction )

  2. Binary Features

  3. Text Features

  4. Regex Features

  5. Date Features

  6. Özellik Etkileşimleri ( Feature Interaction )

  7. Quiz - Feature Extraction

  1. Feature Engineering & Data Preprocessing Uygulama

  2. Aykırı Değerler ( Outliers )

  3. Eksik Değerler ( Missing Values )

  4. Label Encoding

  5. Rare Encoding

  6. One Hot Encoding

  7. Standartlaştırma ( Standard Scaler )

  8. Model

Özellik Mühendisliği

 • $40.00
 • 51 ders
 • 6 saat video içeriği

Discover your potential, starting today