Course curriculum

  1. Genel Bilgilendirme

  2. Kurs Materyalleri

  1. Sanal Makine İndirme

  2. Sanal Makine Linki ve Kılavuzu

  3. Sanal Makine İndirme Hata Çözüm

  4. Sanal Makine Kurulumu

  1. Airflow Giriş

  2. Airflow Servisini Çalıştırma ve Web Arayüzünü Tanıma

  3. DAG Giriş ve Basit Bir Task Oluşturma

  4. İkinci ve Üçüncü Task

  5. Filesensor Task

  6. Spark DAG: Basit Bir DAG Tasarımı

  7. Spark DAG Giriş

  8. Spark DAG: Veri Temizleme

  9. Spark DAG: PostgreSQL Veri Tabanına Yazma

  10. Spark DAG: Kodları Jupyter'den PyCharm'a Aktarma

  11. Spark DAG: Airflow Üzerinde

  12. Spark DAG: SQL Sorgusu Çalıştırma

  13. Spark DAG: Insert Sorgusu

  14. Spark DAG: Çalışma Periyodunu Değiştirme

  15. Quiz - Apache Airflow

  1. Jenkins Giriş ve İlk Proje

  2. Jenkins Güncelleme

  3. Plugins

  4. Maven Projesi

  5. Maven Projesi: Spark-submit

  6. Maven Projesi: Gitea Pollscm

  7. Maven Projesi: Publish Over SSH

  1. Logstash Giriş

  2. Docker-compose ile ELK Kurulumu

  3. Heartbeat Pipeline Oluşturma

  4. Dosya Kaynağı

  5. HTTP Kaynağı

  6. CSV Kaynağı

  7. GROK Debugger

  8. GROK Filter Plugin

  9. GROK Filter: Tüm HTTP Logları için Tek Bir Söz Dizimi

  10. İsim ve Tarih ile Çıktı Dosya Adı

  11. Olay Tarihi ile Çıktı Dosya Adı

  12. Elasticsearch'e Koşullu Veri Gönderme

  13. Istenmeyen Olayları Düşürme

  14. IP Adresinden Faydalanarak Coğrafi Konum Ekleme

  15. Filebeat Kurulumu

  16. Logstash'ın 5044 Portunu Dinlemesi için Ayarlama

  17. Apache Log için Filebeat Konfigurasyonu

  18. Quiz - Jenkins ile Yazılım Dağıtımı ve Otomasyonu, Logstash

  19. Uygulama: Logstash ile Büyük Veri İşleme

  20. Uygulama: Logstash ile Büyük Veri İşleme Çözümü

  1. NiFi Giriş

  2. Nifi Kurulum

  3. Temel Processors: FenerateFlowfile ve Putfile

  4. Merge Content

  5. Put HDFS

  6. GetFile ve Data Generator

  7. Back Pressure

  8. Update Attribute

  9. Nifi Templates

  10. Funnel ve Data Provenance

  11. CSV Dosya Kaynağından PostgreSQL Veritabanına-1: Giriş

  12. CSV Dosya Kaynağından PostgreSQL Veritabanına-2: Split Text

  13. CSV Dosya Kaynağından PostgreSQL Veritabanına-3: Convert ve Controller Servisi

  14. CSV Dosya Kaynağından PostgreSQL Veritabanına-4: JSON SQL Dönüşümü ve Connection Pool

  15. CSV Dosya Kaynağından PostgreSQL Veritabanına-5: Putsql

  16. Kafka Mesajlarını PostgreSQL Veritabanına Kaydetme

  17. Kafka Mesajlarını PostgreSQL Veritabanına Kaydetme: Incremental Column

  18. Input ve Output Portları

  19. Quiz - Apache Nifi

About this course

 • 69 ders
 • 5 saat video içeriği

Discover your potential, starting today