Course curriculum

  1. Giriş

  2. Python'a Giriş

  3. Windows Sistemleri için Kurulum İşlemleri

  4. Linux Sistemleri için Kurulum İşlemleri

  5. macOS Sistemleri için Kurulum İşlemleri

  6. İlk Adım

  7. Spyder'ın Kişiselleştirilmesi

  8. Çalışma Dizini Ayarları

  9. Sayılar ve Karakter Dizilerine (Stringlere) Giriş

  10. Karakter Dizilerini (Stringleri) Yakından Tanıyalım

  11. Uzunluk (Eleman Sayısı) Bilgisine Erişmek: len Metodu

  12. Büyük/Küçük Harf Dönüşümleri : upper & lower Metodları

  13. Karakter Değiştirme: replace Metodu

  14. Karakter Kırpma İşlemleri: strip Metodu

  15. Metodlara Genel Bakış

  16. Karakter Dizinlerinde Alt Küme İşlemleri (substringler)

  17. Değişkenler

  18. Tip Dönüşümleri

  19. Kod Çıktısını Ekrana Yazdırmak: print Fonksiyonu

  20. Set (küme) Oluşturma

  21. Set (küme) Eleman Ekleme ve Çıkarma

  22. Setlerde (kümelerde) Fark İşlemleri: difference & symmetric_difference

  23. Setlerde (kümelerde) Kesişim ve Birleşim İşlemleri: intersection & union

  24. Setlerde (kümelerde) Sorgu İşlemleri

  1. Liste Olşturma

  2. Liste İçi Tip Sorgulamak

  3. Liste Elemanlarına Erişmek

  4. Listelere Eleman Ekleme, Değiştirme, Silme İşlemleri

  5. Metodlar ile Eleman Ekleme & Silme: append & remove

  6. Indekse Göre Eleman Ekleme & Silme: insert & pop

  7. Diğer Liste Metodları

  8. Tuple (demet) Oluşturma

  9. Tuple (demet) Eleman İşlemleri

  10. Sözlük (dictionary) Oluşturma

  11. Sözlük (dictionary) Eleman Seçme İşlemleri

  12. Sözlük (dictionary) Eleman Ekleme ve Değiştirme

  1. Fonksiyonlara Giriş ve Fonksiyon Okuryazarlığı

  2. Fonksiyon Nasıl Yazılır?

  3. Bilgi Notuyla Çıktı Üretmek

  4. İki Argümanlı Fonksiyon Tanımlamak

  5. Ön Tanımlı Argümanlar

  6. Ne Zaman Fonksiyon Yazılır?

  7. Fonksiyon Çıktılarını Girdi Olarak Kullanmak (return)

  8. Local ve Global Değişkenler

  9. Local Etki Alanından Global Etki Alanını Değiştirmek

  10. True-False Sorgulamaları

  11. if

  12. else

  13. elif

  14. Uygulama: if ve input ile Kullanıcı Etkileşimli Program

  15. for Döngüsü

  16. for Döngüsü - Örnek

  17. Döngü ve Fonksiyonların Birlikte Kullanımı

  18. Mini Uygulama 2: if, for ve Fonksiyonların Birlikte Kullanımı

  19. break & continue

  20. while

  1. Sınıflara Giriş ve Sınıf Tanımlamak

  2. Sınıf Özellikleri

  3. Sınıf Örneklendirmesi

  4. Örnek Özellikleri

  5. Örnek Metodları

  6. Miras Yapıları

  7. Fonksiyonel Programlamaya Giriş

  8. Yan Etkisiz Fonksiyonlar Örnek I

  9. Yan Etkisiz Fonksiyonlar Örnek II

  10. İsimsiz Fonksiyonlar

  11. Vektörel Operasyonlar

  12. map, filter ve reduce Fonksiyonları

  13. Modül Oluşturmak

  14. Hatalar (İstisnalar)

  15. Bölüm Sonu Değerlendirmesi

About this course

 • 71 ders
 • 7 saat video içeriği

Discover your potential, starting today