İçerik

  1. Kurs Hakkında

  2. Genel Bilgilendirme

  3. Kurs Materyalleri

  1. CRM Analitiğine Giriş ( Introduction to CRM Analytics )

  2. Temel Performans Göstergeleri ( Key Performance Indicators )

  3. Kohort Analizi ( Analysis of Cohort )

  4. Quiz - CRM Analitiğine Giriş

  1. RFM ile Müşteri Segmentasyonu ( Customer Segmentation with RFM )

  2. RFM ile Müşteri Segmentasyonu ( Customer Segmentation with RFM )

  3. Veriyi Hazırlama ( Data Preparation )

  4. RFM Metriklerinin Hesaplanması ( Calculating RFM Metrics )

  5. RFM Skorlarının Hesaplanması ( Calculating RFM Scores)

  6. RFM Segmentlerinin Oluşturulması ( Creating & Analysing RFM Segments )

  7. Tüm Sürecin Fonksiyonlaştırılması ( Functionalization )

  8. Quiz - RFM Analizi

  1. Remzi Düzağaç ile 'E-ticarette Yapay Zekanın Kullanım Alanları ve Sağladığı Avantajlar'

  1. Müşteri Yaşam Boyu Değeri ( Customer Lifetime Value )

  2. Veriyi Hazırlama ( Data Preparation )

  3. Ortalama Sipariş Değeri ( Average Order Value )

  4. Satın Alma Sıklığı ( Purchase Frequency )

  5. Tekrarlama Oranı ve Kaybetme Oranı ( Repeat Rate & Churn Rate )

  6. Kâr Marjı ( Profit Margin )

  7. Müşteri Değeri ( Customer Value )

  8. Müşteri Yaşam Boyu Değeri ( Customer Lifetime Value )

  9. Segmentlerin Oluşturulması ( Creating Segments )

  10. Tüm İşlemlerin Fonksiyonlaştırılması ( Functionalization )

  11. Quiz - Müşteri Yaşam Boyu Değeri

  1. Müşteri Yaşam Boyu Değeri Tahmini ( Customer Lifetime Value Prediction )

  2. BG/NBD ile Beklenen İşlem Sayısı ( Expected Number of Transaction with BG/NBD )

  3. Gamma Gamma Alt Model ( Gamma Gamma Submodel )

  4. BG-NBD ve Gamma Gamma ile CLTV Tahmini ( CLTV Prediction with BG-NBD & Gamma Gamma )

  5. Verinin Okunması ( Data Reading )

  6. Lifetime Veri Yapısının Hazırlanması ( Preparation of Lifetime Data Structure )

  7. BG-NBD Modelinin Kurulması ( Establishment of BG-NBD Model )

  8. Gamma-Gamma Modelinin Kurulması ( Establishing the Gamma-Gamma Model )

  9. BG-NBD ve GG Modeli ile CLTV'nin Hesaplanması ( Calculation of CLTV with BG-NBD and GG Model )

  10. Müşteri Segmentlerini Oluşturma ( Creating the Customer Segment )

  11. Çalışmanın Fonksiyonlaştırılması ( Functionalization )

  12. Quiz - Müşteri Yaşam Boyu Değeri Tahmini

Introduction to CRM

 • 48 ders
 • 5 saat video içeriği