Course curriculum

  1. Genel Bilgilendirme

  2. Kurs Materyalleri

  1. Sanal Makine İndirme

  2. Sanal Makine Linki ve Kılavuzu

  3. Sanal Makine İndirme Hata Çözüm

  4. Sanal Makine Kurulumu

  1. MLOps Giriş

  2. MLflow Giriş

  3. MLflow Tracking Sunucusunu Çalıştırma

  4. Spark Yapay Öğrenme Modeli Dağıtım Opsiyonları

  5. Spark ile Model Geliştirirken MLflow'a Metrik ve Parametre Gönderme

  6. MLflow ile Model Dağıtımı ve Artifact olarak HDFS Kullanımı

  7. Deploy Spark ML Model with MLflow with Model Registry

  8. Jupyter Notebook ile Model Geliştirirken MLflow'a Parametre ve Metrik Gönderme

  9. Quiz - MLOps ve Bir MLOps Aracı olarak MLflow

  1. Docker Giriş

  2. Docker Komut Satırı

  3. Docker Hub ve Komut Satırı ile Oturum Açma

  4. Bir Konteyneri Çalıştırmak, Durdurmak ve Silmek

  5. Konteynere Bağlanmak

  6. Konteyner Log İnceleme

  7. Docker Volume

  8. Docker Port Mapping

  9. Docker Network

  10. Dockerfile Oluşturma

  11. Basit Bir Python Uygulamasına Ait İmaj Oluşturma

  12. Imajı Docker Hub'a Göndermek

  13. Docker Compose Giriş

  14. Docker Compose ile Çoklu Konteyner Uygulaması Geliştirmek

  15. Docker Compose ile Derleme (Build)

  16. Kubernetes Giriş

  17. Minikube ve kubectl Temel Bilgiler

  18. Bir NGINX Web Sunucusunun Minikube Üzerinden Dağıtımı

  19. Bir Python Flask Uygulamasının Minikube Üzerinden Dağıtımı

  20. Bir ML Modelinin Ingress ile Minikube Üzerinden Dağıtımı

  21. ML Bazlı Bir Flask Uygulamasının Openshift Üzerinden Dağıtımı

  22. Multinode Kubernetes Cluster Üzerinde Demo

  23. Quiz - Docker ve Kubernetes

  24. Uygulama: Docker Compose ile Çoklu Konteyner Uygulaması

  25. Uygulama: Docker Compose ile Çoklu Konteyner Uygulaması Çözüm

  1. Dikkat: Olası hata için çözüm önerisi

  2. CI/CD and Jenkins Giriş

  3. Jenkins ile basit Bir Proje Yaratmak

  4. Gitea Üzerinde Bir Repo Yaratmak

  5. CI/CD Pipeline: Gitea Jenkins Entegrasyonu, ML Modelinin Docker ile Dağıtım

  6. Quiz - Model Dağıtımında CI/CD ve Jenkins Kullanımı

  7. Uygulama: Jenkins ile Model Dağıtımı Uygulaması

  8. Uygulama: Jenkins ile Model Dağıtımı Uygulaması Çözüm

  1. Quiz - Container Environments and Deploying Machine Learning Models

About this course

 • $40.00
 • 50 ders
 • 4 saat video içeriği

Discover your potential, starting today