Course curriculum

  1. Genel Bilgilendirme

  2. Kurs Materyalleri

  1. Sanal Makine İndirme

  2. Sanal Makine Linki ve Kılavuzu

  3. Sanal Makine İndirme Hata Çözüm

  4. Sanal Makine Kurulumu

  5. Veri Setlerine Ulaşma

  1. Bilgisayar Ağlarına Giriş

  2. Protokol Kavramı ve Yaygın Protokoler

  3. MAC ve IP Adresi Nedir?

  4. Basit Bir Ev Ağı

  5. NAT Nedir?

  6. DNS Nedir?

  7. Default Gateway Nedir?

  8. Subnet Mask Nedir?

  9. DHCP Nedir?

  10. Port Nedir?

  11. Port Nedir? Sanal Makine Üzerinde Demo

  12. Port Yönlendirme

  13. Quiz - Bilgisayar Ağı Temel Bilgiler

  1. Temel Komutlar: pwd, ls, history, cd ve alias

  2. Değişkenler

  3. PATH Değişkeni ile Komutun Kaynağı: which ve types

  4. Grep ile Düzenli İfadeler-1

  5. Grep ile Düzenli İfadeler-2

  6. Klasör, Dosya Yaratma ve Silme: mkdir, touch, rm

  7. Dosya Kopyalama ve Taşıma: cp, mv

  8. Sed Interaktif Editör

  9. Dosya İçeriği Okuma: cat, more, less, head ve tail

  10. Standart Çıktıyı Standart Girdiye Aktarma: Pipe

  11. Standart Çıktı ve Hataları Yönlendirme: Direction

  12. Kendi Çapında Bir SQL ORDER BY: sort

  13. Dosya Sıkıştırma

  14. Dosya Arşivleme

  15. Dosya ve Dizin Arama

  16. En Popüler İki Metin Editörü: vi ve nano

  17. Dosya Sahipliği ve Erişim Yetkileri

  18. Kullanıcı Oluşturma ve Silme

  19. Proses ve Servisler

  20. Bir Linux Paket Yöneticisi: yum

  21. Crontab Giriş, Cron İfadesi ve Görev Listeleme

  22. Quiz - Linux Komut Satırı ve Crontab

  23. Uygulama 1: Temel Linux Komutları

  24. Uygulama 1: Temel Linux Komutları Çözüm

  25. Uygulama 2: Path Tanımlama ve Grep Komut Uygulaması

  26. Uygulama 2: Path Tanımlama ve Grep Komut Uygulaması Çözüm

  27. Uygulama 3: Advanced Linux Komutları Uygulaması

  28. Uygulama 3: Advanced Linux Komutları Uygulaması Çözüm

  1. İlk Script

  2. Kullanıcıdan Girdi Alma

  3. Conditionals If Formatı

  4. File Expression

  5. Kontrol Operatörlerinden && ve | Kullanımı

  6. Argümanlar

  7. For Döngüsü

  8. While Döngüsü

  9. Fonksiyonlar

  10. Quiz - Temel Bash Scripting

  11. Uygulama: Bash Script Uygulaması

  12. Uygulama: Bash Script Uygulaması Çözüm

  1. Git Giriş

  2. Proje Oluşturma ve git add Komutu

  3. commit ve checkout Komutları

  4. Github Developer Token Oluşturma

  5. Uzak Github Reposuna Gönderme ve Çekme: push ve pull

  6. Dosya ve Klasörleri Görmezden Gelme: gitignore

  7. Branches

  8. Quiz - Sürüm Kontrol Sistemi: Git ve Github

About this course

 • 90 ders
 • 5 saat video içeriği

Discover your potential, starting today